Heel Nederland viert komend weekend Pinksteren. Het is een apart idee dat een feest met zoveel mooie inhoud door ongelovigen wordt gevierd, terwijl ze de prachtige boodschap missen. Maar ook voor veel christenen is er nog een laag verborgen in het Pinksterfeest. En die ontdekking begint met het woord ´Pinksteren´.

 

Als kind keek ik altijd al gefascineerd naar een aantal videobanden die wij thuis hadden liggen over de recente oorlogen van Israël. Dat het kleine landje in een halve eeuw tijd zo’n vijf oorlogen heeft moeten voeren en die op wonderlijke wijze won, maakte op mij grote indruk. We leven in bijzondere tijden. Niet zozeer alleen omdat we Gods hand in onze tijd aan het werk zien, maar ook omdat we echt op een kantelpunt in de geschiedenis staan. Ik geloof dat God de rollen aan het omkeren is.

Wist je dat God heeft beloofd dat Hij nooit meer alles wat leeft zal doden? Deze prachtige belofte doet Hij aan Noach, nadat al het levende op aarde is omgekomen in de zondvloed. (Gen.8 :21)  Er wordt vaak gedacht dat God alleen heeft beloofd om de aarde nooit meer door middel van water te verwoesten, maar dat Hij dat wel zal doen door middel van vuur. Maar zou dat een troost zijn? Toch heeft de Bijbel het over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoe zit dat? 

Nooit heeft het volk van God zo´n glorieuze tijd gehad als tijdens de regering van Salomo. Tijdens zijn regering kwam het land Israël volledig tot rust. Het leven van Salomo toont ontzettend veel gelijkenissen met dat van de Heere Jezus, en zijn rijk heel veel gelijkenissen met het in de profeten voorzegde vrederijk van de Messias. In deze blog zet ik een aantal overeenkomsten naast elkaar. Het rijk van Salomo helpt ons om de rijkdom van het Koninkrijk van God te zien.

Wat leven we in een welvarend land! Het valt ons misschien niet zo op, maar vergeleken met de rest van de wereld hebben we het zo ontzettend goed. We klagen veel, maar in vrijwel alle lijstjes staan we in de top-10 van beste landen van de wereld. Niet alleen materieel zijn we (vaak) gezegend, maar ook geestelijk. Als we bijvoorbeeld kijken naar de hoeveelheid christelijke lectuur, gemeentes en evenementen die worden aangeboden. Toch geloof ik dat juist deze welvaart ons ongemerkt blind maakt.

De Bijbelse najaarsfeesten staan voor de deur! Voor veel christenen misschien onbekend, omdat deze door God ingestelde feesten in de eerste eeuwen zijn vervangen door andere feesten; feesten die, schrik niet, al werden gevierd in heidense godsdiensten en vol zitten met symboliek die te maken heeft met andere goden, maar die een christelijk jasje hebben kregen.

Terwijl ik dit schrijf, begint over een paar uur het Bijbelse feest 'de Grote Verzoendag' (Yom Kipoer). Een dag van inkeer en verootmoediging. Precies 42 jaar geleden vielen de legers van Syrie en Egypte het kleine Israël aan op deze voor hen meest heilige dag van het jaar. Het Israelische leger dat in de jaren daarvoor al meerdere oorlogen op onmogelijke manier had gewonnen, wist ook deze keer te voorkomen dat de staat Israël vernietigd zou worden.

Als je door Israël reist, ontbreekt het nergens aan Bijbelse geschiedenis. Jaarlijks bezoeken veel toeristen het prachtige land en reizen in de voetsporen van Jezus, de apostelen en profeten. Toch is het echte Bijbelse hartland gelegen buiten de door de wereld erkende grenzen van het hedendaagse Israël.

Het echte hart is Judea en Samaria, tegenwoordig 'Westbank' genoemd. Hier komen (nog) niet veel toeristen, maar juist dit is de plek waar God begon in te grijpen in de geschiedenis van de mens, waar Hij Zijn verbond sloot met Abraham, Isaäk en Jakob en waar 400 jaar lang de tabernakel heeft gestaan. Ook in de toekomst zal er voor Judea en Samaria een belangrijke rol te vervullen zijn. Ook Oost-Jeruzalem met de Olijfberg, Getsemané, de Oude Stad, het tempelplein etc. wordt door de wereld niet erkend als Israëlisch gebied. 

Net naast de oude stad van Jeruzalem ligt het opgravingspark 'City of David'. Hier aan de zuidkant van het tempelplein lag vroeger de 'Stad van David' tegen de Sionsberg aangebouwd. (zie afbeelding) Deze stad van David is de afgelopen jaren herondekt en het is onvoorstelbaar hoeveel Bijbelse geschiedenis wordt teruggevonden op deze plek. Van grote gebouwen en het paleis van David, tot aan kleine munten en zegels met Bijbelse namen erop.

Agenda

agenda

Bekijk waar Christian de komende tijd zingt. De agenda wordt actueel gehouden.

Webwinkel

sho

Neem een kijkje in de webwinkel en bestel eenvoudig CD's van Christian.

Blogs

blog

Christian schrijft regelmatig blogs over actuele thema's. Lees ze hier.

Media

media

Bekijk hier foto's, beluister een aantal nummers etc.

Nieuwsbrief ontvangen?

Volg op spotify

Muziekagenda