Een alarmsignaal in een spannende tijd
"Ga uit van haar, Mijn volk, opdat u geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen" (Op.18:4-5)

Er is ontzettend veel gaande in de wereld. Als we de Bijbel naast de wereldgebeurtenissen van vandaag de dag houden, zien we dat de komst van de Heere Jezus meer en meer nadert. En dat moet ons als gelovigen wakker schudden. De Bruidegom, de Allerhoogste Koning, komt er aan! En de belangrijke vraag is; zijn we daar op voorbereid?

Waarom spreekt de Heere Jezus specifiek over de geschiedenis van Noach, Lot en de verwoesting van Jeruzalem bij het onderwijs over Zijn wederkomst? En waarom zegt Hij nadrukkelijk: 'Denk aan de vrouw van Lot!' en telkens weer 'Waakt dan!'? Waarom heeft Jezus het over 5 wijze en 5 dwaze maagden? Alle 10 zijn onderweg naar het feest, maar de helft is niet voorbereid!

Er is in de loop van de tijd veel heidense vermenging gekomen in de gemeente van God, waardoor zij veelal krachteloos is geworden. Een schoonmaak is noodzakelijk! Als hervorming in de Bijbel al voortdurend nodig was bij het volk Israël, hoeveel te meer vandaag de dag in de gemeente van de Heere Jezus. Teksten die gaan over het belang van reiniging en heiligmaking, staan vaak genoemd in de context van Jezus’ wederkomst. En dat is ook begrijpelijk; het gaat tenslotte om het grootste bruiloftsfeest in de geschiedenis! God wil dat de bruid van de Messias zonder enige smet of rimpel voor haar Man wordt gesteld. 

Stichting Weg uit Babylon organiseert in juni 6 avonden door het land die bedoeld zijn om de gemeente wakker te schudden en uitleg te geven over wat de Bijbel zegt over het voorbereiden op Jezus' komst. Het verlangen van Weg Uit Babylon is dat God een volk opricht in deze tijd, dat eensgezind de ‘tempel van God’ reinigt in het licht van Zijn ontzagwekkende komst, en Zijn geweldige Koninkrijk. Daarvoor is het nodig dat we begrijpen wat de profeten over onze tijd gezegd hebben en dat we de geschiedenis van de kerk kennen. Er is helaas veel onwetendheid over belangrijke Bijbelse zaken. Sprekers Wim Verwoerd en Arie van Ooijen zullen tijdens de avonden allebei een indrukwekkende lezing geven. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Christian Verwoerd.

De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn gratis. We willen u van harte uitnodigen om één van deze avonden aanwezig te zijn! Wij geloven als stichting dat deze boodschap heel belangrijk is, dus stuur deze uitnodiging uiteraard gerust door naar uw familie en vrienden. De Heere zegene u!

Meld u hier aan voor één van de avonden


Agenda

agenda

Bekijk waar Christian de komende tijd zingt. De agenda wordt actueel gehouden.

Webwinkel

sho

Neem een kijkje in de webwinkel en bestel eenvoudig CD's van Christian.

Blogs

blog
Christian schrijft regelmatig blogs over actuele thema's. Lees ze hier.

Media

media
Bekijk hier foto's, beluister een aantal nummers etc.