Samen met de organisatie Gideon Israëlreizen zijn we deze zomer op drie campings te vinden. In kleine setting hopen we de Israëlavonden te omlijsten met prachtige Israelische nummers.
Israël heeft onze steun hard nodig en we hopen dan ook dat deze avonden u/jou kunnen aansporen om de roeping ten opzichte van Gods volk waar te maken.